Διαχείριση Καταλυμάτων Airbnb & Booking
Επαγγελματική Διαχείριση Airbnb, Booking
Καταχώρηση Ακινήτου Airbnb, Booking και άλλες πλατφόρμες
Διαχείριση Κρατήσεων Ακινήτου Airbnb, Booking
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

οι υπηρεσιεσ μασ

Διαχείριση Καταλυμάτων Airbnb & Booking

Η CYCLADESBNB σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης καταλυμάτων στον Νομό Κυκλάδων και άλλους τουριστικούς προορισμούς.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε την δημιουργία της καταχώρησης σας στις πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb, Booking, TripAdvisor, Expedia, HomeAway, Vrbo κ.α), την ηλεκτρονική διαχείριση των κρατήσεων, την επικοινωνία με τους επισκέπτες σας, διαθέτοντας τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα και τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες για να κάνουμε την άριστη διαχείριση του καταλύματος σας, έχοντας ως στόχο περισσότερες κρατήσεις και υψηλότερη τιμή διανυκτέρευσης.

Η CYCLADESBNB αναλαμβάνει: Βίλες, διαμερίσματα, ξενώνες, πανσιόν, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Καταχώρηση Ακινήτου σε Airbnb, Booking

Εγγραφή Ακινήτου Στις Πλατφόρμες Βραχυχρόνιας Μίσθωσης.

Αύξηση Ζήτησης

Αυξάνουμε την ζήτηση του καταλύματος στις πλατφόρμες διαμοιρασμού.

Διαχείριση των online κρατήσεων

Επικοινωνία με τους πελάτες και μαζί σας 24 ώρες 365 μέρες το χρόνο, συντονισμός καθαριότητας.

Έξυπνη Τιμολόγηση

Παρακολουθούμε τον ανταγωνισμό και επιτυγχάνουμε την μέγιστη δυνατή κερδοφορία για καταλύματα ή ακίνητα.

Επιλογή Καναλιών

Δεν είναι όλα τα κανάλια ιδανικά για κάθε ακίνητο. Επιλέγουμε τα κατάλληλα με βάση τα χαρακτηριστικά του.

Προσαρμογή Στρατηγικής

Αναπροσαρμόζουμε την προβολή του καταλύματος και την τιμολογιακή πολιτική με βάση την ανάλυσή της αγοράς

Αύξηση Εισοδήματος

Η πολιτική μας αυξάνει το εισόδημα από το κατάλυμα σας, ακόμα και τους «νεκρούς» μήνες της σεζόν.

Αύξηση Κερδοφορίας

Στοχεύουμε στην προσέλκυση ποιοτικότερων πελατών και αυξάνουμε την κερδοφορία του καταλύματος

οι υπηρεσιεσ μασ

Προώθηση & Βελτιστοποίηση Καταχωρήσεων Καταλυμάτων Airbnb & Booking

Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα κανάλια για την προώθηση καταλυμάτων και την μεγιστοποίηση της πληρότητας καθ’ όλη την διάρκεια της σεζόν ακόμα και τους μήνες με χαμηλή ζήτηση.

Στο πλαίσιο της μέγιστης δυνατής προβολής κάθε καταλύματος που προωθούμε, παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ιδιοκτήτες ακινήτων που τα εκμεταλλεύονται με τις δυνατότητες που παρέχουν οι βραχυχρόνιες τουριστικές μισθώσεις.

πακετα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑς

Πακέτα Υπηρεσιών CYCLADESBNB

Υπηρεσίες για διαχείριση του καταλύματος / ακινήτου σας στο AirBnB και στις άλλες μεγάλες πλατφόρμες.

Δημιουργία Καταχώρησης

σε Airbnb, Booking και άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης

Από

200€

Η υπηρεσία ξεκινά από 200€* και παρέχεται μεμονωμένα για κάθε ακίνητο.

Εμείς δημιουργούμε την ανάρτηση κι εσείς διαχειρίζεστε όλα τα υπόλοιπα!

 • Συμβουλευτική για Βελτιστοποίηση Προβολής Ακινήτου
 • Υλοποίηση Σχεδιασμού**
 • Επαγγελματική Φωτογράφιση**
 • Δημιουργία Ανάρτησης σε 10+ πλατφόρμες ***
 • Προσαρμογή Τιμολόγησης & Πολιτικών (για 12 μήνες)
 • Δυναμική Τιμολόγηση & Πολιτικές
 • Αυτοματοποιήσεις
 • Συγχρονισμένο Ημερολόγιο
 • Διαχείριση καταχώρησης
 • Επικοινωνία με Επισκέπτες
 • Διαχείριση κρατήσεων
Διαχείριση Καταχώρησης

Airbnb, Booking και άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης

Από

10%

Διαχειριζόμαστε online το ακίνητό σου. Επωφελήσου από τις υπηρεσίες μας όπου κι αν βρίσκεσαι, και αύξησε τα κέρδη σου ενώ χειρίζεσαι την υποδοχή, την καθαριότητα και τη συντήρηση.

 • Συμβουλευτική για Βελτιστοποίηση Προβολής Ακινήτου
 • Υλοποίηση Σχεδιασμού**
 • Επαγγελματική Φωτογράφιση**
 • Δημιουργία Ανάρτησης σε 10+ πλατφόρμες
 • Δυναμική Τιμολόγηση & Πολιτικές
 • Συγχρονισμένο Ημερολόγιο
 • Αυτοματοποιήσεις
 • Συμβουλές Εξυπηρέτησης & Καθαριότητας
 • Διαχείριση καταχώρησης
 • Επικοινωνία με Επισκέπτες
 • Αξιολόγηση επισκεπτών
 • Διαχείριση κρατήσεων
 • Check-in επισκεπτών
 • Check-out επισκεπτών
Πλήρης Διαχείριση

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καταλύματος ή Ακινήτου

Από

25%

Επωφελήσου από την ελευθερία και τις υψηλές αποδόσεις που σου προσφέρει η ολοκληρωμένη διαχείριση καταλυμάτων της cyladesbnb!

 • Συμβουλευτική για Βελτιστοποίηση Προβολής Ακινήτου
 • Υλοποίηση Σχεδιασμού**
 • Επαγγελματική Φωτογράφιση**
 • Δημιουργία Ανάρτησης σε 100+ πλατφόρμες
 • Δυναμική Τιμολόγηση & Πολιτικές
 • Διαχείριση Πληρωμών
 • Συγχρονισμένο Ημερολόγιο
 • Αυτοματοποιήσεις
 • Πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου Ιδιοκτήτη
 • 24ωρη Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Υποδοχή Πελατών
 • Καθαριότητα & Συντήρηση
 • Πλήρωση Αναλώσιμων & Καθαριότητα Λινών
 • Πρωινό & Extra Παροχές
 • Digital Marketing

*Το τελικό ποσοστό της αμοιβής θα προκύπτει μετα απο συμφωνία μας, αφού λάβουμε υπ ‘ οψιν τον αριθμό, τη τοποθεσία των ακινήτων κλπ.
**Με επιπλέον χρεώσεις.
*** Για κάθε μια πλατφόρμα.

Μεγιστοποιήστε την πληρότητα και κερδοφορία του καταλύματός σας!

Αναθέστε τη διαχείριση του Airbnb σας σε εμάς!

οι υπηρεσιεσ μασ

Καταχώρηση Ακινήτου σε Airbnb & Booking

Δημιουργία επαγγελματικής βελτιστοποιημένης καταχώρησης για Ακίνητα και Καταλύματα σε Airbnb.com, Booking.com, TripAdvisor, Expedia και άλλα δίκτυα.

Καταχωρούμε το ακίνητο ή το κατάλυμα σας στα κατάλληλα κανάλια και δημιουργούμε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του χώρου σας, με στόχο μέγιστη πληρότητα και υψηλότερη τιμή διανυκτέρευσης καθ’ όλη την διάρκεια της σεζόν, ακόμα και τους μήνες με χαμηλή ζήτηση.

Αξιολόγηση

Δωρεάν αξιολόγηση του χώρου σας, τις παροχές που έχει καθώς και τη γειτονιά στην οποία βρίσκεται.

Βελτιστοποίηση Καταχώρησης

Βελτιστοποιούμε την παρουσίαση για περισσότερες κρατήσεις, εμφανίσεις και υψηλότερες τιμές.

Συγγραφή Κειμένων

Συγγραφή κειμένων παρουσίασης και επαγγελματική μετάφραση τους σε άλλες γλώσσες.

Έξυπνη Τιμολόγηση

Παρακολουθούμε τον ανταγωνισμό και επιτυγχάνουμε την μέγιστη δυνατή κερδοφορία για καταλύματα ή ακίνητα.

Εύκολη Διαχείριση Airbnb, Booking

Στη CYCLADESBNB κατανοούμε πόσο δύσκολη και πολύπλοκη είναι η διαχείριση ακινήτου Airbnb & Booking.
Να προωθήσεις το ακίνητο, να απαντάς συνεχώς στα ερωτήματα των επισκεπτών 24 ώρες 365 μέρες το χρόνο, να διαχειρίζεσαι τις κρατήσεις, να συντονίζεις την καθαριότητα, το check-in, το check-out!

Έχουμε την γνώση και την όρεξη να το αναλάβουμε εμείς για εσάς και να σας φέρουμε αποτελέσματα χωρίς να ξοδεύετε χρόνο και κόπο.

Δεν έχετε τη χρόνο, την εμπειρία ή ο τόπος κατοικίας σας είναι μακριά απο το ενοικιαζόμενο ακίνητο;

Αναλαμβάνουμε την διαχείριση της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης του ακινήτου σας.

Airbnb

Διαχείριση Airbnb

Διαχείριση κρατήσεων ή/και βελτιστοποίηση καταχώρησης στην δημοφιλή πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων Airbnb.
Δημιουργία ή αναβάθμιση περιγραφών και άλλων κειμένων που περιλαμβάνονται στην καταχώρηση του ακινήτου για να επιτύχουμε όσο τον δυνατόν καλύτερη προβολή.

Διαχείριση Booking

Βέλτιστη παραμετροποίηση της καταχώρησης του ακινήτουστην Booking, ένα από τα πιο δυνατά κανάλια κρατήσεων παγκοσμίως.
Πλήρης διαχείριση του ακινήτου είτε στον λογαριασμό της εταιρίας μας είτε από τον προσωπικό σας λογαριασμό.

Διαχείριση Expedia

Διαχείριση Expedia

Καταχώρηση και προώθηση του ακινήτου στο δίκτυο της Expedia που περιλαμβάνει πολλά ταξιδιωτικά πρακτορεία κυρίως της Αμερικής και ανεξάρτητα δίκτυα κρατήσεων.

Διαχείριση Vrbo

Καταχωρούμε το κατάλυμα στην ολοένα και πιο δημοφιλή πλατφόρμα Vrbo (πρόσφατα εξαγοράστηκε από την Expedia αλλά λειτουργεί ως ανεξάρτητο δίκτυο).
Διαχείριση τιμολογιακής πολιτικής και βελτιστοποίηση της καταχώρησης για υψηλή κατάταξη στα αποτελέσματα αναζητήσεων των τουριστών.

Θες περισσότερες Κρατήσεις και Υψηλότερες Τιμές Διανυκτέρευσης;

Δώσε αξία στο Airbnb ή το κατάλυμα σου! Επικοινώνησε μαζί μας και εξασφάλισε υψηλά έσοδα άμεσα!

Συμπληρώστε σήμερα τη Φόρμα Καταγραφής Ακινήτου!

Λάβετε μια Εκτίμηση Εσόδων του Ακινήτου σας.

Ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας, αμέσως μόλις συμπληρώσετε τα στοιχεία του ακινήτου σας!


The Short Term Hire Platforms we specialise in

Airbnb

Διαχείριση των Online Κρατήσεων

Ολοκληρωμένη Ηλεκτρονική διαχείριση των κρατήσεων σας. Εσείς αναλαμβάνετε την υποδοχή και την εξυπηρέτηση των φιλοξενούμενων και τις υπηρεσίες καθαριότητας.

Άμεση Απάντηση Μηνυμάτων

Επικοινωνία με τους επισκέπτες και εξυπηρέτηση των αναγκών τους σε λιγότερο από 1 ώρα.

Channel Manager

Αποφυγή διπλοκρατήσεων μέσω πολλαπλών καναλιών όπως είναι η Booking.com και Airbnb.

24ωρη Εξυπηρέτηση

24ωρη διαχείριση κρατήσεων 365 μέρες το χρόνο.

Αυξάνουμε τη Ζήτηση

Με τις βέλτιστες ενέργειες μας αυξάνουμε την ζήτηση και τις κρατήσεις του καταλύματος στις πλατφόρμες διαμοιρασμού.

Έξυπνη Τιμολόγηση

Παρακολουθούμε τον ανταγωνισμό και επιτυγχάνουμε την μέγιστη δυνατή κερδοφορία για καταλύματα ή ακίνητα

Προώθηση Καταχώρησης

Αναβαθμίζουμε τα κείμενα, ανεβάζουμε αναρτήσεις στα Social Media, διαχειριζόμαστε σχόλια – κριτικές, προωθούμε τις απευθείας κρατήσεις

Πρόσθετες υπηρεσίες

Επαγγελματική Φωτογράφιση, Συμβουλές Διακόσμησης

Πρόσθετες υπηρεσίες για να απογειώσετε την αξία του ακινήτου σας

Επαγγελματική Φωτογράφιση

Επαγγελματική Φωτογράφιση του ακινήτου σας αναδεικνύοντας τους εσωτερικούς και εξωτερικούς του χώρους και τις παροχές του. Η παρουσίαση του ακινήτου σας μέσω των φωτογραφιών είναι από τα σημαντικότερα κριτήρια στην επιλογή του από τους υποψήφιους επισκέπτες.

Συμβουλές Διακόσμησης

Σας δίνουμε συμβουλές διακόσμησης και ανακαίνισης του ακινήτου, με ομάδα επαγγελματιών διακοσμητών εσωτερικού χώρου και την δική μας συνεργασία αναλαμβάνουμε το ακίνητο σας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Κατασκευή Ιστοσελίδας, Digital Marketing

Κατασκευή Ιστοσελίδας

Δημιουργία Ιστοσελίδας με Φόρμα Κρατήσεων & Σύστημα Κρατήσεων για απευθείας κρατήσεις

Digital Marketing

Υπηρεσίες Digital Marketing, διαφήμισης και προώθησης, SEO από τους ειδικούς.

Χρειάζεστε βοήθεια με Airbnb, Booking.com?

Δεν γνωρίζετε πώς λειτουργεί η Airbnb και χρειάζεστε βοήθεια με την καταχώρησή σας;

Τα Τελευταία μας άρθρα

Βρείτε χρήσιμα άρθρα για τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, την προώθηση, διαχείριση ακινήτων και την αύξηση των κρατήσεων και της τιμής διανυκτέρευσης.

Πως να καταχωρήσω το κατάλυμα μου στο Google Maps

Πως να καταχωρήσω το κατάλυμα μου στο Google Maps (Χάρτες Google) – Πλήρης Οδηγός Βήμα-Βήμα

Στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά διαμονής, το να ξεχωρίζετε ως διαχειριστής καταλυμάτων διακοπών μπορεί να είναι δύσκολο έργο. Με μια…

ΠερισσότεραΠως να καταχωρήσω το κατάλυμα μου στο Google Maps (Χάρτες Google) – Πλήρης Οδηγός Βήμα-Βήμα
Συγχρονισμός Ημερολόγιου Airbnb με άλλες πλατφόρμες

Πώς να κάνεις εξαγωγή και να μοιράσεις το ημερολόγιό της Airbnb: Ο πλήρης οδηγός για το συγχρονισμό ημερολογίων

Εξαγωγή ημερολογίου Airbnb: Ως οικοδεσπότης βραχυχρόνιας μίσθωσης, πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να κάνετε εξαγωγή και συγχρονισμό ημερολόγιου. Όταν…

ΠερισσότεραΠώς να κάνεις εξαγωγή και να μοιράσεις το ημερολόγιό της Airbnb: Ο πλήρης οδηγός για το συγχρονισμό ημερολογίων
Μυστικά της Airbnb για οικοδεσπότες

14 Μυστικά για την Airbnb που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις ως οικοδεσπότης

Είστε σίγουροι ότι ξέρετε τα πάντα για τη διαδικτυακή πλατφόρμα Airbnb; Στην πραγματικότητα, πάντα υπάρχει κάτι καινούριο να μάθετε, ώστε…

Περισσότερα14 Μυστικά για την Airbnb που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις ως οικοδεσπότης
Πώς να λάβετε περισσότερες κρατήσεις στο Airbnb και στις άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης για το ακίνητο σας

Πώς να λάβετε περισσότερες κρατήσεις στο Airbnb και στις άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης για το ακίνητο σας

Βρείτε εύκολες συμβουλές για να έχετε περισσότερες κρατήσεις για το ακίνητο σας στην Airbnb και τις άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.
ΠερισσότεραΠώς να λάβετε περισσότερες κρατήσεις στο Airbnb και στις άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης για το ακίνητο σας